Tidligere prosjekter

Nyhavn

Transformasjon fra industri til bolig

I Nyhavn hadde trelastfirmaet Paal Kahrs drevet handel og industri siden 1941. I 2003 startet vi prosessen med å omregulere eiendommen fra industri til bolig, og i 2010 ble reguleringsplanen stadfestet av fylkesmannen. I omreguleringsprosessen hadde vi mange utfordringer som måtte løses underveis. Det kan nevnes bybane, naboer, vei, marine undersøkelser, planlegging av tunnel til Hegreneset, åpning av sjøfront til almennheten, mm.

Eiendommen er nå solgt til Selvaag Bolig.