Byutvikling i Norden

NUDA

Nudas visjon er: Make Happy Citizens. Det er bærebjelken i vårt selskap, bestående av 2 partnere med tverrfaglig byutviklingsbakgrunn. Vi utvikler konsepter for større områder, og er rådgivere for offentlige og private utviklere. Se mer på Nuda.no