Forvaltning og drift av næringseiendom

Drotningsvik

I Drotningsvik Næringspark i Bergen Vest, langs riksvei 555 til Sotra, har Kahrs Eiendom Drotningsvik AS et næringsbygg på 9,7 dekar tomt, og 4000 m næringsbygg, for tiden leid ut til Biltema Norge AS.

Som et ledd i vår bærekraftsfilosofi, har vi montert sensorikk og sanntids energimåling i bygget og laget digital tvilling. Vi har transformert et tradisjonelt big box næringsbygg til et digitalt, smart og grønt bygg. Vi har i inneværende år redusert strømforbruket med over 30 % hittil i år, sammenlignet med fjoråret.