Tidligere prosjekter

Nyhavn

Transformasjon fra industri til bolig

I Nyhavn hadde trelastfirmaet Paal Kahrs drevet handel og industri siden 1941. I 2003 startet vi prosessen med å omregulere eiendommen fra industri til bolig, og i 2010 ble reguleringsplanen stadfestet av fylkesmannen. I omreguleringsprosessen hadde vi mange utfordringer som måtte løses underveis. Det kan nevnes bybane, naboer, vei, marine undersøkelser, planlegging av tunnel til Hegreneset og åpning av sjøfront til almennheten.